Svensk och internationell forskning visar att låga eller ofullständiga betyg från grundskolan är den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem hos barn. Omvänt är frånvaron av “skolmisslyckande” den starkaste skyddsfaktorn. Trots denna insikt sviktar stödet till de mest utsatta. Allt för många ungdomar i samhällets vård når inte alls de resultat de faktiskt har förutsättningar för. Istället väntar ofta ett liv präglat av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet.

Läs hela debattartikeln på Specialpedagogiska Myndighetens webbplats