Skolverket bjuder in dig som är studie- och yrkesvägledare till en dag där du får veta mer om gymnasial yrkesutbildning och de möjligheter som en yrkesutbildning leder till. Du får chans att byta erfarenheter med kollegor och träffa före detta elever och arbetsgivare som tar emot elever på APL. Sista anmälningdag är 19 maj.

Dagen kommer handla om:
– Vad är gymnasial yrkesutbildning?
– Elevens mål och valkompetens
– Vägen från yrkesutbildning till arbetsliv
– Betraktelser från yrkesutbildning och arbetsliv ur olika perspektiv
– Erfarenhetsutbyte med kollegor om studie- och yrkesvägledning

Läs mer om anmälan och innehåll på Skolverkets webbplats