Regeringen har tillsatt en valideringsdelegationen som fram till 2019 har i uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Nu finns en webbplats där man kan läsa mer om delegationen och vad som händer.

Läs mer på valideringsdelegationens webbplats