Snart kan vi på Tremedia presentera ett helt koncept för att arbeta med studie- och yrkesvägledning redan på mellanstadiet. Projektet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Linn Andergren har vi under lång tid arbetat på en bok som vänder sig till barn på mellanstadiet. Arbetsnamnet på boken är ”Choice och Brainy”.

Handledning
Tillsammans med boken kommer det att finnas en omfattande handledning som ska fungera som stöd för den som håller i projektet i klassen. Handledningen förklarar uppdragen för eleverna som ges i boken mer ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen.

Är du intresserad av att börja jobba med Choice och Brainy redan i höst?
Vi har ett antal intresserade som kommer att få arbeta med ett preliminärt material under sommaren, redan innan boken är färdigttryckt och klar för leverans. Det preliminära materialet består av handledningen tillsammans med en utskrift av boken som man kan arbeta med redan till sommaren. Anmäl ditt intresse till  – anna@tremedia.se.

Läs mer om konceptet >>