UHR ber dig som är vägledare uppmärksamma de avvikande kraven för behörighet som tillämpas vid antagning till polisutbildningen. Det är Rekryteringsmyndigheten som fastställer kraven och anmälan till vårterminen 2018 öppnar 15 maj på Antagning.se.

Läs mer om behörighetskraven till polisutbildningen på uhr.se

Läs mer om polisutbildningen på rekryteringsmyndigheten.se