Skolverkets preliminära statistik visar att inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till yrkesprogram jämfört med föregående år. Den visar också vilka program eleverna valde i första hand samt andelen som var behöriga respektive antagna.

Läs mer på skolverket.se