Att minska avhoppen från gymnasiet är en viktig del i arbetet med att förhindra att unga hamnar i utanförskap. Både myndigheter och skolhuvudmän visar ett ökat intresse för detta, menar Gabriella Holm, Skolsamverkan.
– Den kommun som kan få till bra kontinuerlig vägledning, kan spara mycket pengar på sikt.

Läs mer på skolvarlden.se