Skolverket erbjuder en utbildning för dig som vill öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens. Det är en webbaserad utbildning i validering “Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion”.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Du arbetar exempelvis som vägledare, handläggare, lärare eller administratör.

Läs mer på skolverket.se