Med start den 16 oktober erbjuder Euroguidance en distanskurs i vägledning för dig som är vägledare inom gymnasieskolan eller grundskolans högstadium. Under sex veckor kan du, tillsammans med kollegor från hela landet, fördjupa dig i frågor om internationalisering och mobilitet.

Läs mer på www.uhr.se