Lagrådsremiss om obligatorisk prao i högstadiet

Alla elever bör få likvärdiga möjligheter att skaffa erfarenheter inför kommande val av utbildning och yrkesinriktning. Därför har regeringen i dag beslutat om en remiss till Lagrådet (Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv) med förslag om att obligatorisk prao återinförs i grundskolan och specialskolan.

Läs mer på regeringen.se

2017-08-24T11:04:45+00:00 2017-08-24|
Translate »