Under hösten anordnar Skolverket ett antal konferenser på olika orter i landet om hur huvudmän kan bidra till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier och minska antalet personer i det kommunala aktivitetsansvaret.

Konferensen tar bland annat upp frågor som
– Hur upptäcker vi varningssignaler i tid?
– Vad fungerar i arbetet med att förebygga skolavhopp?
– Hur minskar vi antalet unga personer i det kommunala aktivitetsansvaret?

På mötesplatsen presenteras framgångsfaktorer och konkreta exempel från huvudmän
som aktivt arbetar med frågan. Vi använder också tiden till utbyte av idéer och
erfarenheter.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till dig som är politiker, enskild huvudman, förvaltningschef
eller motsvarande med ansvar för utbildning och kommunernas aktivitetsansvar.

Datum och plats
torsdag 5 oktober 2017 Växjö
torsdag 12 oktober 2017 Borlänge
tisdag 17 oktober 2017 Luleå
tisdag 24 oktober 2017 Göteborg
tisdag 31 oktober 2017 Arlanda
torsdag 9 november 2017 Malmö

Läs mer om konferensprogram och anmälan