25-26 januari 2018 anordnar Skolporten en konferens i Göteborg med fokus på att stärka vägledning

Konferensen kommer handla om:

– Vägledning för nyanlända elever – ta del av praktiska exempel
– Hur kan vi vägleda pojkar med låg måluppfyllelse och hög frånvaro?
– Medicinsk studie- och yrkesvägledning – ett stöd för hållbara och hälsosamma val
– Hur kan du som studie- och yrkesvägledare använda IKT i ditt arbete?
– Aktuellt inom vägledningsområdet – Skolverket informerar
– Motiverande samtal i studie- och yrkesvägledning – så kan du få eleverna att se sina egna möjligheter
– Framtidens arbetsmarknad – hur ser trenderna ut?
– Står vi mitt i den tredje industriella revolutionen?

Läs mer om konferensprogram och anmälan på skolporten.se