Regeringen har fattat beslut om en ny satsning för att öka jämlikheten i grundskolan. Huvudmän kommer att kunna begära ut statsbidrag för insatser som ska öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Fredagen den 11 augusti kommer Skolverket att fatta beslut om vilka huvudmän som kommer att kunna ta del av bidraget. Skolverket kommer löpande att lägga ut information om bidraget på sin webbplats.

Läs mer om statsbidraget på skolverket.se