Inför kompletteringsstudier på komvux vill vi påminna om skillnaden mellan behörighet och meritvärdering. – Vad vill eleven ha en viss kurs till? – Är det för behörighet eller för att höja meritvärdet? Ibland är förhoppningen “både och”…

Läs mer på uhr.se