Antalet studenter som läste en sommarkurs 2022 minskade jämfört med året innan, men har sammantaget mer än fördubblats sedan satsningarna på fler sommarkurser inleddes 2018. Om detta och mycket mer finns att läsa i UKÄ:s senaste uppföljning av regeringens satsningar på fler sommarkurser.

Mer om intresset för högskolornas sommarkurser finns på uka.se