Skolverket inleder Yrkesutbildningsveckan 2023 med vår stora digitala konferens. Där tar vi upp frågor om kvalitet i yrkesutbildning, med eleverna i fokus.

Läs mer om program och anmälan på skolverket.se