Skolinspektionens granskning visar att det är en utmaning för gymnasieskolorna att säkerställa att elever får rättvisa och likvärdiga betyg. Dessutom pekar flera signaler på ett generöst förhållningssätt i betygssättningen när avvikelser mellan prov och betyg finns.

Läs mer om brister i gymnasieskolornas betygssättning på skolinspektionen.se