Studie- och yrkesvägledning handlar om att vidga elevernas perspektiv på vidare studier, yrken, och arbetsliv. Det handlar också om att bidra till att utveckla elevernas kunskap om sig själva och att kunna fatta och genomföra beslut som rör framtiden. Eleverna inom komvux har olika mål med sina studier och oavsett mål har många behov av vägledning. Studie- och yrkesvägledning är ett gemensamt ansvar där läraren har en viktig och central roll att i undervisningen vidga elevernas perspektiv på sig själva och omvärlden för att främja deras karriärlärande och valkompetens.

Mer om SYV i undervisningen på komvux finns på skolverket.se