Välkommen till ett frukost-webbinarium där vi presenterar vår digitala utbildning om att integrera och utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Du som rektor på komvux har en viktig roll att skapa förutsättningar för det arbetet.

Anmälan till webbinariet finns på skolverket.se