Nu finns UHR:s föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval i en konsoliderad version. Alla ändringar sedan 2013 finns alltså samlade i en pdf.

Den konsoliderade versionen innehåller ändringar som gjorts fram till den senaste ändringen UHRFS 2023:2.

Du hittar de samlade föreskrifterna på uhr.se