Arbetslösheten fortsätter att stiga samtidigt som antalet varsel ökar markant. Arbetsförmedlingen bedömer nu att arbetsmarknaden är på väg att vända.

I slutet av september var 332 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är ungefär lika många som för ett år sedan. Däremot har arbetslösheten stigit de senaste månaderna. Även antalet varsel ökade i september och antalet nya lediga jobb i Platsbanken minskade.

Mer statistik om varsel och arbetslöshet finns på arbetsförmedlingen.se