Skolan ger elever ämneskunskaper, men vem undervisar elever om skolan? Vägledningscentrum i Göteborg identifierade skolans blinda fläck – och tog själva på sig ansvaret att fylla igen kunskapsluckan.

Läs om SILÅ(studie- och yrkesvägledare i lägre åldrar) och deras arbetsmetoder för SYV på mellanstadiet på vilarare.se