Från och med 1 juli 2025 införs ämnesbetyg på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Inför övergången har UHR i uppdrag att ta fram föreskrifter för grundläggande och särskild behörighet, men också tillämpningar och anpassningar för antagningssystemet.

Mer om UHR:s förberedelser inför övergången till ämnesbetyg finns på uhr.se