Två barn som ligger på golvet och läser i en bok

Höstlovet heter numera läslovet och snart är det dags för ett efterlängtat läslov igen. Varför är det viktigt att barn och unga läser? Och hur kan man öka deras läslust? Här berättar de som sammanställt Skolinspektionens rapport om läsfrämjande arbete varför det är så viktigt med just läsning och hur skolorna kan arbeta för att främja läsningen.

Läs hela artikeln på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf: Läsfrämjande insatser i grundskolan