En förutsättning för att lyckas i skolan är att det finns tillräckligt med undervisningstid. För lite tid kan leda till stress för både elever och lärare. Lärare kan också tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet som undervisningen ska behandla. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer tid.

– Den här regeringen satsar stort för att återupprätta en stark kunskapsskola där alla elever blir ordentligt rustade med grundläggande färdigheter. Nu föreslår vi att elevens val tas bort. Kvaliteten i den undervisning som bedrivs inom elevens val har varierat mellan skolor och tiden ska i stället kunna läggas på ämnen som behöver mer tid, säger skolminister Lotta Edholm.

Mer om förslaget att ta bort elevens val finns på regeringen.se