Verktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux.

Läs mer om planeringsverktyget på skolverket.se

Gå till planeringsverktyget av gymnasieexamen inom komvux