Allt fler vill ta yrkesexamen och utbilda sig till biomedicinsk analytiker, arbetsterapeut, civilingenjör, fysioterapeut, högskoleingenjör, läkare, psykolog, sjuksköterska, tandläkare, yrkeslärare eller ämneslärare. Men färre väljer i höst yrkesexamensutbildningar för att bli förskollärare, grundlärare eller tandhygienist.

– Det är fler som väljer eftergymnasial utbildning eftersom läget på arbetsmarknaden är osäkert, säger Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen på UHR. Prognosen är att efterfrågan på högskoleutbildning kommer att öka ännu mer de närmaste åren.

På uhr.se kan du läsa mer om intresset för yrkesexamensutbildningar