Arbetsförmedlingen har köpt in 1200 utbildningsplatser som ska erbjudas nyanlända lärare som fått sin utbildning bedömd av UHR. Parallellt med studier i svenska ska de under sex månader lära sig om svensk demokrati, värderingar, pedagogik, kulturella koder, kommunikation med elever och föräldrar och nationella dokument som till exempel läroplaner.

Avsikten är att lärare med utländsk utbildning snabbare ska komma i arbete som lärare.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats