En rapport från Skolverket visar att gymnasieskolans arbetsplatsförlagda lärande i vissa delar är bra och att det finns områden som behöver förbättras. Bristerna är att elever inte får den APL de har rätt till, handledningen behöver bättras, det tar tid och är svårt att få tag i APL-platser.

– Kommuner, fristående skolor och rektorer behöver ta sitt ansvar för att förbättra skolornas arbete med apl. Att eleverna får en bra utbildning ute på arbetsplatserna är avgörande för att de ska bli anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden säger Christina Grönvik, undervisningsråd på Skolverket.

Läs mer på Skolverkets webbplats