Nu finns böckerna Vägleda – i en möjlighetsbaserad process samt WATCH hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

MTM logoMyndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar på medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning. Produktionen sker med stöd av 17 § Upphovsrättslagen och böckerna lånas via bibliotek endast till personer med läsnedsättning. MTM har också ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra kurslitteratur till studenter på högskola och universitet.

Läs mer om Myndigheten för tillgängliga medier på deras webbplats.