Skolverket erbjuder en kurs som ska vara ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälan av tre-sex deltagare görs av rektor eller förskolechef.

Kursen riktar sig i första hand till lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Kursen kommer att ges vid nio lärosäten under höstterminen och omfattar totalt fyra tillfällen. Anmälan ska göras av rektor eller förskolechef innan den 16 maj.

Mer information om kursen och om anmälan finns på Skolverkets webbplats