Den 16 maj ordnar UHR en kostnadsfri informationsdag för vägledare i Stockholm. Dagen är redan fullbokad, men den kommer att filmas och presentationerna startar 10.00 och vi håller på fram till 15.30.

Programpunkter för dagen ser ut enligt nedan:
– Mobilitet för vägledare. Euroguidance Sweden presenterar vilka möjligheter som finns för dig som vägledare att delta i internationella konferenser och program
– Bedömning av utländsk utbildning — verktyg och exempel*
– Vägledningens roll för breddad rekrytering till högskolan
– Antagningsstatistiken – hur förklarar man den för sökande?
– Tillämpning av antagningsreglerna. Några förtydligande exempel*