Ungidag.se är ett webbaserat verktyg som med överskådlig statistik visar hur unga (13-25 år) har det i Sverige idag.

Statistiken som presenteras bygger på befintlig statistik från Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Valmyndigheten. Även Riksidrottsförbundet har valt att redovisa statistik till Ung idag.

Statistiken presenteras för dessa områden:

– arbete och boende
– ekonomisk och social utsatthet
– fysisk och psykisk hälsa
– inflytande och representation
– kultur och fritid
– utbildning

Läs mer på ungidag.se