Autism- och aspergerförbundet har gjort en medlemsenkät som visar att hälften av alla elever med autism har varit frånvarande i grundskolan som en följd av brister i stöd och anpassning. Lika stor del elever har inte godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

– Elever med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, det är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer, säger Anne Lönnermark som är ordförande i Autism- och aspergerförbundet.

Läs artikeln på autism.se

Läs debattartikel i Svenska Dagbladet: Skolan följer inte lagen för elever med autism

Läs medlemsenkäten här