Snabbspår för nyanlända med rätt utbildning och yrkeserfarenhet möjliggör att de snabbare ska kunna komma i arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Idag finns 10 snabbspår för ett 20-tal yrken och nu är ytterligare snabbspår för socionomer och samhällsvetare på gång.

– För bara ett år sedan inleddes samtalen med parterna om snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Hittills har 1 735 personer kommit in i snabbspåren. Det är en fantastisk utveckling, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Snabbspår som finns idag
Kockar
Lastbilsförare
Legitimationsyrken inom hälso-och sjukvården, framför allt
– Läkare
– Sjuksköterskor
– Tandläkare
– Apotekare/receptarier
Lärare/förskollärare
Målare
Styckare och slaktare
Tekniker och ingenjörer inom fastighetsbranschen
Tjänstemän inom byggsektorn – byggingenjörer
Distributionselektriker och ingenjörer inom el-branschen
Maskintekniker och maskiningenjörer m.m. inom träindustrin
Samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister
Socionomer

Läs mer på news.cision.com