För att få fler ungdomar att välja högskolan har Södertörns högskola sommarkurser för högstadie- och gymnasieungdomar. Intresset är stort och ungdomarna blir mer studiemotiverade när de sedan fortsätter på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer på svt.se