Ett år av mobbning i Sverige kostar samhället totalt 17,5 miljarder kronor. Det här enligt en ny rapport från organisationen Friends – där Lars Arrhenius är generalsekreterare.

– Det mänskliga lidandet är ju det stora lidandet. Men jag tror också att det är viktigt att se vad det innebär för samhället i rena ekonomiska kostnader. Det här visar att det är höga kostnader och då finns det faktiskt ett underlag för beslutsfattarna att verkligen ta beslut och satsa på det förebyggande arbetet, säger han.

– Att det leder till att man inte får jobb. Man hoppar kanske av gymnasieskolan. Det leder ju fram till en försörjningskostnad för staten. Det handlar om produktionskostnader, men det handlar också om omkostnader för att ta hand om psykisk ohälsa, säger Lars Arrhenius.

Läs mer på svt.se

Läs rapporten från Friends här – “Se till mig som liten är”