Hur vi skapar bättre kunskaper i ämnet matematik och väcker intresse för teknik och naturvetenskap diskuteras allt mer. Genom samarbeten mellan näringslivet och offentlig sektor kan vi tillsammans bidra till att lösa de problemställningar vi som samhälle står inför, skriver Mattecentrum, NCC och Tom Tits Experiment.

Läs hela debattartikeln på dagenssamhalle.se