I sommar får de sökande till sex lärarprogram vid Linnéuniversitetet och Jönköping University veta i vilken grad de bedöms vara lämpliga, eller rentav ”ännu ej lämpliga” och därmed obehöriga.

Läs mer på uhr.se