RådRum bedriver rådgivning där personer som är nyanlända i Sverige kan få gratis råd och stöd. Verksamheten bemannas av frivilligrådgivare som utbildats inom bland annat bemötande, migration, privatekonomi, bostadsfrågor och antidiskriminering. Verksamheten är ett komplement till statlig och kommunal verksamhet och har utöver ingående organisationers satsade resurser nu fått stöd på över 11 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att utveckla och sprida verksamheten. Verksamheten, som startar efter sommaren, sträcker sig till 2019 och innefattar bland annat nya RådRum på flera orter i Skåne och en nationell pilotverksamhet i Stockholm.

Läs mer på mynewsdesk.com