Programpunkt 5 på UHR:s konferens ”Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?”
Från den 28 oktober 2016 i Stockholm.

Åsa Sundlin som har skrivit avhandlingen ”Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration” talar om ämnet tillsammans med Carina Bäckström från Malmö högskola där man jobbat fram en pilotmodell.

Se föredraget på youtube

Läs mer om Åsas avhandling

Ladda ner avhandlingen som pdf-fil