Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv och Arbetsförmedlingen, Utbildningspaketet skola-arbetsliv för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen.

Målgruppen är skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och grundskolan i GR-regionen.

Tid och plats:
1 mars 2017 kl. 08.30–15.30, Lindholmen Conference center, Göteborg
19 sep 2017 kl. 08.30–15.30, Ullevi Lounge, Göteborg

Läs mer om dessa utbildningstillfällen och anmäl dig

Läs mer om ”Utbildningspaketet Skola – Arbetsliv”