Två gånger per år anordnar UHR regionala informationsdagar för vägledare.

Den 24 mars hålls informationsdagen i Göteborg i aulan i Vasaparken på universitetsområdet. Anmälan öppnar 15 februari. Nytt är att man tar ut en mindre avgift för att täcka kostnader för administration och måltider.

I höst håller sedan informationsdagen att hållas i Stockholm och våren 2018 är det södra Sveriges tur.

Läs mer om informationsdagarna

Läs mer om informationsdagen i Göteborg