Yrkeskurser på folkhögskola är ett uppdrag från regeringen till Arbetsförmedlingen att genom Folkbildningsrådet fördela medel till de folkhögskolor som ansöker om att genomföra verksamhet. Kurserna kan vara 6 till 24 månader långa.

Målet är att erbjuda deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin plats på yrkeskurser på folkhögskola under max 24 månader. Målsättningen är att 1 000 personer ska gå dessa kurser årligen.

Läs mer på folkbildning.se