– Det är en sak som oroar mig dels för ungdomarnas skull och dels för att yrkena behövs. Till exempel för bostadsbyggandet och för att ta hand om våra äldre. Jag tror att när högskolebehörigheten togs bort fick programmen dåligt rykte säger hon.

Nu finns ett förslag att yrkesprogrammen skall ges högskolebehörighet. Det är ute på remiss och så fort remissinstanserna är klara kommer Anna Ekström att gå vidare. Hon hoppas på en förändring inom en snar framtid, men hon kan inte säga när än.

– Det här en viktig fråga för mig, ungdomarna skall känna att yrkesprogrammen inte är en återvändsgränd, utan en väg framåt. Men arbetsgivarna måste också göra sitt för att få jobben attraktiva.

Läs hela artikeln på GPs webbplats