På konferensen ”En högskola fri från studentfusk” ska vi diskutera erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning.

Läs mer om program och anmälan på uhr.se