Tidigare har gymnasieutbildningar bara bedömts om de har gett tillträde till högskolestudier. Nu bedömer UHR även gymnasial yrkesutbildning där syftet är att söka arbete och inte att studera vidare.

Läs mer på uhr.se