Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar Skolverkets officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18. Statistiken går att bryta ner på län och kommun.

Läs mer på skolverket.se