Skolverket bjuder in till konferens 7-8 december
Syftet med konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter. Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

Målgrupp är studie- och yrkesvägledare inom särskolan

Sista anmälningsdatum: 19 november

Läs mer om anmälan på skolverket.se