Hur kan 18 600 elever få lämna grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet? Politikerna måste börja prata med lärare och rektorer, ta reda på vad som behövs på varje skolenhet och ge resurser utifrån elevernas förutsättningar. En del elevers skolgång kostar helt enkelt mer, skriver Eva Myrehed-Karlsson, tidigare skolledare.

Läs debattartikeln på lararnastidning.se